Nota de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Partidului Uniunea Salvați România

Actualizata la data de 25 Mai 2022

1. Date despre operatorul de date

PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în București, Sos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO44 BTRL RONC RT04 7877 7964 deschis la Banca Transilvania e-mail [email protected], website www.usr.ro, (denumit în continuare “USR”).

USR are calitatea de operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018.

USR se angajează sa respecte drepturile si libertățile persoanelor fizice si se angajează sa protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegatorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricăror categorii de persoane fizice ale căror date personale le prelucram in scopul realizării obiectivelor.

Această nota de informare poate suferi modificări/actualizări.

2. Informații de contact

Dacă aveți întrebări despre această notificare sau pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm datele dvs. sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la:

DPO USR:

București, Șos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1

Email: [email protected]

3. Categorii de date cu caracter personal pe care le prelucram

Datele cu caracter personal sunt datele care duc la identificarea persoanei vizate . Acestea pot fi date furnizate direct de catre dumneavoastră (ex: nume, prenume, adresa, e-mail, telefon, localitate) sau date pe care le colectăm indirect (ex: adresa IP) .

Datele cu caracter personal pe care le colectăm sunt cele furnizate de dumneavoastră pentru înregistrarea prin intermediul formularelor prezente in site-urile www.usr.ro si www.usrplus.ro, precum:

Categorie date personale

De ce solicitam aceasta categorie de date?

Text de lege care obliga USR la prelucrarea datelor (obligație legală prevăzută în legislația UE sau în legislația națională)

Articol Statut care permite USR prelucrarea datelor (obligatie statutara)

Text GDPR temei legal

Nume Prenume

1. Contract- efectuarea demersurilor pentru a deveni membru, identificarea membrului , mentinerea si administrarea bazelor de date, promovarea candidatilor 2. obligatia legala referitoare la finantarea activitatii partidelor politice

3.consimtamant informat- identificare/comunicare cu simpatizantii, activitati de strangere de semnaturi (pentru petitii/referendumuri locale)

In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016

 

1. art. 6 (1) lit. b) RGPD; 2. art. 6 (1) lit. c) RGPD.

3. 2. art. 6 (1) lit. a) RGPD

Adresa de domiciliu/resedinta numele străzii, numărul, orașul, sat, comuna, județul, codul poștal, țara

1. obligatie legala verificarea ca cetatenii UE au domiciliul pe teritoriul Romaniei 2. interes legitim - alocarea de activitati teritoriale si proiecte in aria de domiciliu/resedinta

3.consimtamant informat - identificare/comunicare cu simpatizantii, activitati de strangere de semnaturi (pentru petitii/referendumuri locale)

4. completarea cererii de adeziune

In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016

art. 7 alin. 1

art. 6 (1) lit. c) si 2. art. 6 (1) lit. f) 3. art.6 (1) lit. A, 4. art.6.lit. b RGPD

Numar de telefon

1. contract - completarea cererii de adeziune

 comunicare si mentinerea contactului membrilor cu partidul

2.consimtamant informat- comunicarea partidului cu simpatizantii activitati de strangere de semnaturi (pentru petitii/referendumuri locale) inscrierea in grupuri de comunicare de tip whatsapp/telegram

   

1.art. 6 (1) lit. b) RGPD

2. art. 6 (1) lit. a) RGPD

Adresa de email

1. contract - completarea cererii de adeziune

comunicarea membrilor cu partidul (pe durata validitatii calitatii de membru)

2.consimtamant informat- comunicarea partidului cu simpatizantii, activitati de strangere de semnaturi (pentru petitii/referendumuri locale)

   

1.art. 6 (1) lit. b) RGPD

2. art. 6 (1) lit. a) RGPD

Tipul și id-ul de messenger pe care-l folosiți (facebook,linkedin) )

1. contract – comunicarea mebrilor cu cu partidul

2. consimtamant - comunicarea partidului cu simpatizantii

   

1. art. 6 (1) lit. b) RGPD 2. art. 6 (1) lit. a) RGPD

CI: seria si numar

obligatia legala referitoare la finantarea activitatii partidelor politice/completarea cererii de adeziune

In scopul indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina partidelor politice de Legea 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale si, respectiv art. 7 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale din 13.01.2016

 

art. 6 (1) lit. b si c) RGPD

CNP

1. responsabili administrare fonduri nivel national si judetean, reprezentanti nivel central si judetean, verificatori identitate donatori, contribuitori,proprietari site

2. Adeziune membrii

1.HG 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 334/2006

2. Formularul de adeziune stabilit conf. Statut

 

 art. 6 (1) lit.b si c) RGPD

Sexul

obligatie legala - reprezentare de gen pentru combaterea discriminarii de gen

OG nr. 137/2000

 

art. 6 (1) lit. c) RGPD

Experiența profesională

contract – completarea cererii de adeziune pentru identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD

Studii

contractcompletarea cererii de adeziune pentru identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD

Experiența / activitatea politică

contract – completarea cererii de adeziune pentru - in vederea acordarii derogarii privind analiza criteriilor de admitere in partid

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD

Domenii de interes

 contract – completarea cererii de adeziune pentru - repartizare pe domenii de interes in cadrul partidului

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD

Apartenența la asociații profesionale

contract - identificarea domeniilor de competenta in care persoana respectiva poate furniza expertiza

   

; art. 6 (1) lit. b) RGPD

Cetatenia

cerinta legala si statutara - verificarea daca solicitantul este cetatean roman sau cetatean UE cu domiciliul in Romania

art. 1 si eventual art 54 Legea 14/2003

art.7 (1), 8(4)

art. 6 (1) lit. c) RGPD

Semnatura (olografa sau electronica)

contract - privind asumarea declaratiei pe propria raspundere si veridicitatea informatiilor oferite

   

art. 6 (1) lit. b) RGPD

Daca are drept de vot (nu i-a fost supendat etc.)

obligatie legala - verificare daca solicitantul are dreptul de a deveni membru al partidului politic;

art. 1 si art 6 Legea 14/2003

 

art. 6 (1) lit. c) RGPD

Apartententa la organizatii

obligatie legala - verificare daca solicitantul are dreptul de a deveni membru al partidului politic, respectiv nu ii este interzisă prin lege asocierea politică;

art.7 legea 14/2003

 

art. 6 (1) lit. c) RGPD

4. Scopul colectării datelor cu caracter personal

Prelucram datele cu caracter personal in considerarea calitatii dumneavoastra de membru sau de sustinator al partidului, respectiv semnatar al initiativelor cetatenesti (ex. referendum)

Temeiurile legale in baza carora prelucrăm datele dvs. sunt:

Datele personale cu caracter special (de ex. opinii politice) beneficiază de o protecție suplimentară conform legii.

 Când USR selectează candidați pentru nominalizările din partea partidului pentru diverse funcții din cadrul diverselor instituții publice, prefecturi, agenții, primării etc. este posibil sa solicitam date cu caracter personal cuprinse in cazierul judiciar dar numai în cazurile în care există un act normativ care prevede această obligație.

Activitatea partidului politic este considerată de lege ca fiind o activitate de interes public și, prin urmare, ni se permite să prelucrăm date cu caracter personal în măsura în care sunt necesare în scopurile activității noastre in domeniul politic fără consimțământul expres al persoanei vizate, dar cu condiția să se prevadă garanțiile corespunzătoare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 190/2018. Aderarea la obiectivele partidului prin completarea și semnarea cererii și a formularului de înscriere reprezintă angajamentul aplicatului de a participa în mod activ la activitatea organizației, iar prelucrarea informațiilor furnizate liber se va face în acord cu obiectivele partidului.

5. Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a le utiliza în scopul activităților noastre ca partid politic, așa cum este definit in Statutul USR, conform deciziilor organelor interne (ex. Biroul National) cu conformarea la GRGPD , la regulamentele si procedurile interne de functionare.

6. Analiza datelor solicitanților și validarea acestora

USR folosește unele date pe care le colectăm despre dvs. pentru a face o selectie a celor mai potrivite persoane pentru diverse posturi si poziții atât din cadrul Partidului Uniunea Salvați România cât și pentru funcțiile publice pentru care partidul poate face numiri și /sau propuneri.

Prelucram datele care ne sunt furnizate de membrii în următoarele scopuri:

dar decizia rămâne umană (comisie desemnata, departament recrutare, etc).

7. Sursa datelor cu caracter personal

Putem sa prelucram datele dumneavoastră personale cand completati un formular in format fizic sau digital, sau prin intermediul site-urilor web sau al platformelor de socializare

8. Partajarea/ transferul datelor cu caracter personal

  1. In interiorul partidului pentru gestionarea proceselor organizaționale:

Partidul Uniunea Salvați Romania are un interes public să partajeze anumite date cu caracter personal și să le punem la dispoziția Partidului de la nivel local la nivel național sau invers, de la nivel național la nivel local, atunci când este necesar pentru campaniile noastre sau pentru alte activități ale partidului politic.

Dacă se face o sesizare conform Statutului si reglementărilor interne ale Partidului, atunci datele cu caracter personal pot fi partajate cu organele partidului si persoane care au atribuții in acest sens.‍

  1. În exteriorul partidului conform cerințelor legale:

Exista situații in care avem obligația legala a transmiterii datelor colectate către autoritati guvernamentale cum ar fi Autoritatea Electorala Permanenta, Curtea de conturi, Birourile electorale, etc.

Facem mentiunea ca datele dumneavoastra personale pot fi facute publice de catre AEP in temeiul obligatiilor legale privind publicarea pe site-ul institutiei a persoanelor care au facut donatii peste nivelul a 10 salarii minime brute, au platit cotizatii de peste 10 salarii minime brute, sau au acordat imprumuturi de peste 10 salarii minime brute, partidului precum si a nivelului acestor finantari.

De exemplu, dacă faceți o donație către filiala partidului din care faceți parte, aceste date cu caracter personal vor fi raportate către sediul central, astfel încât să poată fi înregistrate și raportate de către AEP cu exceptia cazului in care ati solicitat confidentialtatea contributiei, posibila pentru sumele in valoare de pana in 10 salarii minime brute.

  1. In exteriorul partidului pe baza interesului legitim al organizării operaționale a partidului:

Uneori, in activitatea noastră curenta este necesar să dezvaluim datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte a acestora, fie în cadrul Partidului, fie catre furnizorii noștri de servicii (ex. avocați, contabili, experți, operatori de telefonie, voluntari, curieri, tipografii, reprezentanții aleși, candidați, etc).

Datele sunt partajate numai când avem un motiv, iar legea ne permite acest lucru in baza unui interes legitim si a obiectivelor Statutare adoptate de membri la înscrierea in partid.

În cazul în care utilizăm un împuternicit, persoana fizica sau juridica care prelucrează date în numele nostru și pe seama noastra ca operator, conform cu instrucțiunile noastre, ne asigurăm că această prelucrare se face pe baza unui acord de prelucrare a datelor prin care asiguram folosirea datelor numai în scopurile pentru care au fost furnizate, cu respectarea măsurilor necesare pentru a asigura un nivel cel putin egal de securitate a acestora.

USR nu va dezvalui, vinde sau transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte entități ce nu sunt parte din procesul operațional intern.

USR face eforturi pentru a utiliza aplicații din si pentru a menține informațiile in Spațiului Economic European. In acest sens, unul dintre proiectele relevante este E-USR.ro - o platforma dezvoltata in mod special de către organizație. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor. 

Pentru o transparenta totala, vă supunem atenției furnizorii cei mai importanți la această dată, din afara SEE:

  1. a) 3DNA, asigura utilizare platformei Nation Builder, cu scopul asigurãrii activitãților și operațiunilor USR, susținãtorilor și a potențialilor susținãtori. Aceasta platforma este găzduita in Statele Unite ale Americii. (informații detaliate se pot regãsi aici);
  2. b) Microsoft, de la care folosim platforma Office365 (informații detaliate aici), cu scopul asigurãrii colaborãrii si comunicãrii prin mijloace electronice, toate datele fiind gãzduite in serverele din Europa.;
  3. c) Google Analytics pentru a ne ajuta sã înțelegem și sã utilizãm mai bine www.usrplus.ro și www.usr.ro. (Detalii aici);
  4. d) Hubspot, utilizat in scopul păstrării registrului membrilor hubspot.com;
  5. e) Amazon Web Services (AWS) pentru gazduire site-uri, www.aws.amazon.com;

Precum si furnizorii relevanti din Spatiul economic European:

  1. f) Dolphin SAS furnizor al platformei Qomon (CRM Politic) www.qomon.com

Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele și serviciile digitale pe care le contractăm își asuma respectarea măsurilor tehnice și organizatorice de protecția datelor și impunem existenta clauzelor contractuale standard recomandate de EDPB (informații generale aici sau aici) sau garanții suficiente că datele dumneavoastră sunt prelucrate în siguranță și doar în condițiile pe care le stabilim de comun acord.

  1. În eventualitatea folosirii altor furnizori din Romania/Europa, garantăm că există un proces de evaluare a riscului și de verificare periodică a respectării masurilor tehnice și organizatorice care să ducă la o conformare deplina din punct de vedere al securității, confidențialității si cerințelor GDPR.

10. Retenția datelor dumneavoastră cu caracter personal

Revizuim în mod constant datele cu caracter personal pe care le deținem și luăm în considerare în mod regulat relevanța și nevoia noastră de a le păstra. Folosim mai mulți factori pentru a ne determina perioadele de păstrare.

Factorii pe care îi luăm în considerare la stabilirea perioadelor de păstrare a datelor cu caracter personal sunt:

Vom prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se termină perioada legală de păstrare ori perioada de păstrare declarată sau până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de păstrare legal stabilită, declarăm că datele cu caracter personal vor fi șterse dupa o perioada de 5 ani de la încetarea calității de membru, dacă persoana vizata nu a devenit simpatizant al partidului.

In cazul persoanelor vizate – vizitatori site, durata pastrarii datelor personale este asigurata de informatiile de tip cookies mentionate in nota de informare de cookies.

Pentru categoria persoanei vizate – sustinator, perioada de retentie este de 5 ani.

11. Securitatea datelor

Pentru protejarea și securitatea datelor cu caracter personal folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

Printre acestea menționăm: programe de securitate, inclusiv firewall-uri, acces restricționat la bazele de date pe baza de user si parola, instituirea de proceduri pentru a ne asigura că sistemele și bazele de date din hârtie și computer sunt protejate împotriva divulgării, utilizării, pierderii și deteriorării neautorizate.

Folosim furnizori de servicii doar în cazul în care suntem convinși că oferă securitate adecvată pentru datele dumneavoastră cu caracter personal.

12. Drepturile dumneavoastră în domeniul datelor cu caracter personal

Puteți exercita oricare dintre aceste drepturi ale persoanei vizate contactând responsabilul nostru cu protecția datelor

Drepturi

Descriere

Dreptul de a fi informat

Aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. personale. Partidul Uniunea Salvați Romania vă aduce la cunoștință prin notificări de informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Este posibil să nu furnizăm informații de confidențialitate atunci când aveți deja astfel de informații sau ar presupune un efort disproporționat pentru a furniza astfel de informații.

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.

Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră

Aveți dreptul de a solicita corectarea informațiilor incorecte sau incomplete pe care le deținem despre dvs.

Dreptul de a fi uitat

În anumite circumstanțe puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem. Există unele date cu caracter personal care trebuie păstrate conform obligațiilor noastre legale și alte date cu caracter personal pentru care putem avea un interes legitim să le păstrăm.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când contestați exactitatea datelor sau când datele au fost prelucrate în mod ilegal.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem către o organizație terță parte și puteți solicita să le furnizăm într-un format care poate fi citit automat.

Dreptul de a se opune prelucrării

Aveți dreptul absolut de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing direct, inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct.

Dacă prelucrăm datele dvs. pe baza „intereselor legitime” sau „a unei sarcini desfășurate în interes public”, atunci aveți dreptul să vă opuneți a vă folosi datele în acest mod.

Acest drept nu este absolut și putem continua să prelucrăm datele dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare.

Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea

Putem folosi programe de calculator pentru a lua decizii sau pentru a crea un profil despre dumneavoastră. Aveți dreptul de a nu fi supus unei astfel de decizii sau a profilării respective în cazul în care aceasta vă creează consecințe semnificative.

Dreptul de a formula plângeri sau acțiuni

Dacă sunteți nemulțumit de modul în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal atunci aveți dreptul de a vă plânge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecata.

13. Formularea unei plângeri

Dacă după ce ați adresat solicitarea către operator, utilizând ca date de contact: DPO USR, București, Șos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1, Email: [email protected], sunteți nemulțumit de răspunsul primit referitor la modul în care sunt prelucrate datele dvs., atunci aveți dreptul să vă adresați la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

[email protected]

+40 318.059.211
+40 318.059.212

Prezenta nota de informare (versiunea 5/25 mai 2022) poate suferi modificări sau actualizări, periodic ori de cate ori consideram necesar, întotdeauna cea mai recenta versiune fiind disponibila pe site-ul nostru www.usr.ro